Utredningen av «Bypakke Nedre Glomma» skal sikre et godt beslutningsgrunnlag for valg av løsninger og vedtak hos lokale og regionale myndigheter, og for utarbeidelse av stortingsproposisjon.

Bypakke Nedre Glomma er et samarbeid mellom Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Viken fylkeskommune og Statens vegvesen om framtidens transportsystem. Gjennom målrettet satsing på kollektivtransport, sykkel og gange, skal vi sammen med befolkningen og næringslivet sørge for at Sarpsborg og Fredrikstad blir en bærekraftig region hvor vi kan reise effektivt og miljøvennlig.

Fase 1: Utbyggingsfase
Fase2: Utredningsfase

Les mer om prosjektet på Bypakke Nedre Glomma sine nettsider.

Fase:
Utredningsfase
Kommuner:
Sarpsborg, Fredrikstad
Fylker:
Østfold
Finansiering:
Bompenger, Stat, Fylke, Kommune
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033

Bypakke Nedre Glomma © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Ina Abrahamsen

E-post:
Sist oppdatert: