Bypakke Nedre Glomma er et samarbeid mellom Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Viken fylkeskommune og Statens vegvesen om framtidens transportsystem. Gjennom målrettet satsing på kollektivtransport, sykkel og gange, skal vi sammen med befolkningen og næringslivet sørge for at Sarpsborg og Fredrikstad blir en bærekraftig region hvor vi kan reise effektivt og miljøvennlig.

Fase:
Utredningsfase
Kommuner:
Sarpsborg, Fredrikstad
Fylker:
Viken
Finansiering:
Bompenger, Stat, Fylke, Kommune
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2010-2019

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Håkon Vindenes

Prosjektleder
Telefon:
950 86 842
E-post:
Sist oppdatert: