Vålereng-tunnelen ble ferdig oppgradert sommeren 2021.

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Vålerengtunnelen er ferdig oppgradert

Her er noe av det som er gjort i tunnelen:

  • Skifte ut alt sikkerhetsutstyr
  • Forsterke tunnelen i forbindelse med Bane NORs prosjekt "Kapasitetsøkning Brynsbakken". Vi skal fjerne gammel betong, forsterke fjellet, tette for vanninnsig og bygge nytt tunneltak og nye vegger.
  • Bygge nye tekniske bygg
  • Bygge ny renseløsning for vaskevann i tunnelen (sedimenteringsbasseng)
  • Oppgradere eksisterende rømningsveier og lage flere nye
  • Forbedre brannbeskyttelsen
  • Reparere skadet betong
  • Skifte ut det elektriske anlegget
  • Reparere skader i vegbanen