Statens vegvesen og Hammerfest kommune planlegger oppgradering av riksveg 94 fra Akkarfjord til Saragammen og Bypakke for Hammerfest sentrum.

Strekningen mellom Akkarfjord og Jansvannet er en av de prioriterte utbedringsstrekningene i første del av Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029. 

Bypakke Hammerfest er prioritert i Nasjonal transportplan i perioden 2024-2029. Totalt er det satt av 1070 millioner kroner til prosjektet, hvorav staten skal betale 510 millioner kroner. 

En viktig del av prosjektet er omlegging av riksveg 94 med tunnel gjennom Salen, med sidearm til Hauen. Byen skal også tilrettelegges bedre for myke trafikanter og for utvikling av nye bo- og næringsområder.

Utbedring av riksveg 94 gjennom Rypefjord inngår i første fase av utbyggingen inn mot Hammerfest sentrum.

Vei:
Rv. 94
Fase:
Planfase
Kommuner:
Hammerfest
Fylker:
Finnmark
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
1,90 milliarder

Rv. 94 Hammerfest © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Edgar Olsen

Prosjektleder
E-post:

Tom Eirik Malin

Grunnerverver
E-post:

Gjermund Urset

Grunnerverver
E-post:

Sist oppdatert: