Reguleringsplanene for Saragammen–Jansvannet og Jansvannet–Fuglenes ble vedtatt av Hammerfest kommune 12. november 2015

Rv. 94 Hammerfest