Arbeidene med tekniske bygg utenfor Vålereng-tunnelen startet februar 2020, altså lenge før selve stengingen av nordgående løp. Stengingen skulle ha vært 20. april, men ble utsatt pga. koronareglene som ble iverksatt 12. mars. Arbeidene i nordgående løp varer fram til slutten av november 2020. Da skiftes det løp, og arbeidene i sørgående løp varer fram til påsketider 2021.

Det betyr at det blir totalt ett års tid der ett av løpene er stengt med tovegs-trafikk i det andre. Dette medfører en kapasitetsreduksjon på mer enn 50%, og det vil gi mer og lengre køer på E6 inn mot Oslo og Ring 3 hele døgnet, men spesielt i rushtiden.

Samarbeid med Bane NOR

I forbindelse med Bane NOR sitt prosjekt «Kapasitetsøkning i Brynsbakken» er det behov for å forsterke en del av tunnelen før nytt togspor over tunnelen kan bygges. Når tunnelen først må stenges for oppgradering, benyttes anledningen til samtidig å utføre arbeidene for Bane NOR. Dermed unngår trafikantene to stengninger.

Mer informasjon om arbeidene til Bane NOR finner du her: http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/Kapasitetsokning-i-Brynsbakken/

Dette skal vi gjøre i Vålerengtunnelen:

  • Skifte ut alt sikkerhetsutstyr
  • Forsterke tunnelen i forbindelse med Bane NORs prosjekt "Kapasitetsøkning Brynsbakken". Vi skal fjerne gammel betong, forsterke fjellet, tette for vanninnsig og bygge nytt tunneltak og nye vegger.
  • Bygge nye tekniske bygg
  • Bygge ny renseløsning for vaskevann i tunnelen (sedimenteringsbasseng)
  • Oppgradere eksisterende rømningsveier og lage flere nye
  • Forbedre brannbeskyttelsen
  • Reparere skadet betong
  • Skifte ut det elektriske anlegget
  • Reparere skader i vegbanen

Redusert kapasitet i Vålerengtunnelen

Vålerengas fotball-lag hjelper oss med å fortelle at det i år blir vanskelig å kjøre tunnel på Vålerenga. Film laget av Los & Co reklamebyrå: