E39 Betna–Stormyra er en samlet utbygging av tre strekninger som vil gi 26 km ny veg med gul midtlinje. Den nye vegen vil redusere avstanden mellom Betna og Stormyra med fem kilometer og reisetiden med sju minutter. Prosjektet er en del av ferjefri og utbedret E39 mellom Kristiansand og Trondheim. 

E39 Hestnes–Leirvika (over Valsøya) åpnet allerede i 1993 med 7,5 meter vegbredde og gul midtlinje. Ny veg mellom Renndalen og Staurset ble åpnet i 2010 med 8,5 meter vegbredde og gul midtlinje.

Sett bort fra disse to strekningene er dagens E39 mellom Betna og Stormyra dårlig egnet som europaveg på grunn av smal veg uten gul midtlinje, mange krappe svinger og mange avkjørsler. Ny og utbedret veg vil gi større forutsigbarhet for trafikantene, og spesielt for langdistansetransporten. Det vil bli færre trafikkulykker, spesielt på grunn av viltpåkjørsler.

Dagens veg går også gjennom flere tettsteder, blant annet Liabø og Vinjeøra. Her vil det bli bedre bo- og miljøforhold og tryggere ferdsel for gående og syklende på lokalvegnettet.