Kommunedelplan for E39 Flatøy–Eikefettunnelen er eitt delprosjekt i satsinga på utbetra og ferjefri E39. Samfunnsmålet er å gje eit meir effektivt og trafikksikkert nord-sør-samband på vestlandet. Løysinga skal og legge til rette for vidare utvikling av Knarvik som reigonsenter.