Kart med vegalternativa

Arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutgreiing for E39 Flatøy–Eikefettunnelen er i gang. Statens vegvesen har fått i oppdrag å utgreie dei ulike alternativa til ny trasé for den framtidige vegen. Alternativa som skal utgreiast er fastsette i planprogrammet som blei vedteke hausten 2017 av Lindås kommune og Meland kommune.