Piggdekk er ikke tillatt

  • Fra og med første mandag etter 2. påskedag
  • Til og med 31. oktober

I Nordland, Troms og Finnmark gjelder reglene fra og med 1. mai til og med 15. oktober.

Det er ingen frister knyttet til bruken av piggfrie vinterdekk.

Du kan bruke piggdekk og kjetting utenom disse datoene dersom føret krever det .

Krav til dekk i vinterperioden gjeldende for kjøretøy med tillatt totalvekt ikke over  3.500 kg 

  •  Mønsterdybden skal være minimum 3 mm uansett dekktype
  • Pigger er bare tillatt på vinterdekk (unntak for motorsykkel og traktor)
  • Brukes piggdekk, skal kjøretøyet ha piggdekk på alle hjul   

Utenom vinterperioden skal mønsterdybden være minimum 1,6 mm

For kjøretøy med tillatt totalvekt over 3.500 kg er det egne regler som du finner her.

Råd og anbefalinger

  • Sommerdekk skal ikke brukes når det er vinterføre (f.eks. snø og is). Dekkene vil da ikke sikre tilstrekkelig veggrep. Dekkene må uansett føre ha 3 mm mønsterdybde mellom 1. november og mandag etter 2. påskedag.
  • Det er ikke krav til bruk av piggdekk i vinterhalvåret
  • Piggfrie vinterdekk på sommerføre har dårligere egenskaper enn sommerdekk på våt asfalt

 Har du satt dekkene riktig på?

Mange vinterdekk har pil som viser rotasjonsretning og eventuelt inside, outside, har du sjekket dine? Slike merkede dekk må monteres riktig