Dagens riksveg 7 på strekningen Ørgenvika–Kittilsvika har svingete kurvatur med fjorden Krøderen tett innpå på vestsiden og høye, bratte fjellsider på østsiden. Det er derfor utfordrende å utbedre vegen uten å få store inngrep enten i Krøderen eller i fjellsiden.