Arbeidspakke 1: Nytt dimensjoneringssystem

Hovedarbeidet i FoU-programmet ligger i arbeidspakke 1 der det skal utvikles et nytt system for analytisk dimensjonering av vegkonstruksjoner for nordiske forhold. Her inngår:

 • Kompetanseoppbygging, utprøving og evaluering av aktuelle analytiske dimensjoneringssystemer
 • Velge system som skal benyttes i Norge
 • Tilpasning og kalibrering til norske forhold
 • Bygge opp database (materialbibliotek) for norske vegbyggingsmaterialer
 • Trafikkbelastning og klimadata
 • Ta i bruk systemet på pilotprosjekter

Arbeidspakke 2: Miljøeffekter

I denne arbeidspakken skal det nye dimensjoneringssystemet benyttes til å dokumentere hvordan vi i fremtiden bør bygge vegkonstruksjoner i Norge for å få minst mulig klimabelastning/energiforbruk. Her inngår:

 • Beregne levetid for vegbyggingsmaterialer, som grunnlag for LCA-beregninger
 • Vurdering av forskjellige typer norske vegdekker og tilstand av vegdekker (spor, jevnhet etc.) i forhold til rullemotstand og energiforbruk
 • Dokumentering av egenskapene til miljøvennlige/alternative materialer (grunnlag for økt bruk av nye materialer)

Arbeidspakke 3: Fremtidige krav

I arbeidspakke 3 skal en se fremover og prøve å finne hvilke krav som vil stilles til vegkonstruksjoner i fremtiden med en endring i trafikk og klima. Her inngår:

 • Vurdere dagens dekkekonstruksjoner i forhold til endringer i trafikkbelastninger og klima
 • Vurdere løsninger for bygging av «EL-veger» i Norge
 • Foreslå kostnadseffektive løsninger for fremtidens vegkonstruksjoner

VegDim