1. Prosjektledelse (Brynhild Snilsberg/Statens vegvesen Drift og vedlikehold): Sikre god prosjektledelse og fremdrift, og koordinering mellom partnere både nasjonalt og med Sverige (Trafikverket, VTI, NTNU, ViaNova, UiA)
  2. Valg av ME dimensjoneringssystem (Rabbira Saba/Statens vegvesen Drift og vedlikehold): Velge system som skal benyttes i Norge
  3. Kalibrering og pilotering (Johnny M Johnsen/ViaNova): Utprøving og validering/kalibrering av ERAPave for norske forhold, samt introduksjon av ERAPave i norsk fagmiljø – opplæring
  4. Materialdata (Rabbira Saba/Statens vegvesen Drift og vedlikehold): Bygge opp database for norske vegbyggingsmaterialer og undergrunn
  5. Trafikkdata (Leif Bakløkk/Statens vegvesen Drift og vedlikehold): Skaffe oversikt over belastning/vekter (aksellaster, antall aksler pr kjøretøy og totalvekter) for de tunge kjøretøyene for vegnettet i Norge
  6. Klimadata (Rabbira Saba/Statens vegvesen Drift og vedlikehold): Samle nødvendige norske klimadata for ERAPave
  7. Frostmodell (Kjell Arne Skoglund/Statens vegvesen Myndighet og regelverk): Etablere modell for beregning av frostnedtrengning og telehiv i ERAPave
  8. Krav (Kjell Arne Skoglund/Statens vegvesen Myndighet og regelverk): Tilpasse norsk regelverk til nytt dimensjoneringssystem
  9. Implementering og kompetanse (Joralf Aurstad/Statens vegvesen Myndighet og regelverk): Bygge langsiktig kompetanse innen analytisk dimensjonering av veger i Norge, samt sikre god plan for implementering av ERAPave i Norge
  10. Analyser (ansvarlig ikke bestemt enda): Bruke ERAPave til å dokumentere hvordan vi i fremtiden bør bygge vegoverbygninger i Norge for å få en optimal vegoverbygning med tanke på lang levetid, lave livsløpskostnader og minst mulig klimabelastning/energiforbruk

VegDim