Rapporter
Tittel Forfatter Referanse
Utvikling, kalibrering og implementering (Brage) Ragnar Evensen, Johnny M. Johansen Statens vegvesens rapporter; 903, 2022-12
Vanninnhold i tilslagsmaterialer (Brage) Arnhild Ulvik Statens vegvesens rapporter; 879, 2022-11
Vegoverbygning Krav, byggemåter, materialer Norge - Sverige (Brage) Johnny M Johansen, Ragnar Evensen, Åsmund Holen ViaNova rapport, 2022-05-13
Nøyaktighet ved WIM (Weigh-In-Motion) målinger: En litteraturstudie (Brage) Garba Saba, Rabbira  Statens vegvesens rapporter; 735, 2021-10
Gevinstrealisering (Brage)   Johansen, Johnny M; Ødegård, Ingvild; Evensen, Ragnar ViaNova rapport, 2020-08-11
Analytisk dimensjonering av vegkonstruksjoner: Evaluering og valg av system for norske forhold (Brage)  Garba Saba, Rabbira Statens vegvesens rapporter; 524, 2019-12
Vehicle weight data from speed enforcement systems : The ATK/WIM project (Brage)  Böhm, Maximilian; Haugen, Torbjørn; Riddervold Levy, Jorunn; Rodum Bjøru, Anna Statens vegvesens rapporter; 222, 2019-05

 

PhD
Tittel Forfatter Referanse
Egenskaper for grove ubundne materialer benyttet i vegbygging  Lisa Hannasvik /ViaNova Nærings PhD NTNU, april 2020–april 2024
Laboratory-based modelling of viscoelastic properties of asphalt pavement (NTNU) Hao Chen  Doctoral theses at NTNU, 2023:207
Laboratory Investigation on Development of Bitumen Exposed to Chemicals (NTNU) Xuemei Zhang   Doctoral theses at NTNU, 2022:186
Optimal utilisation of unbound crushed aggregates for road construction (NTNU) Marit Fladvad Doctoral theses at NTNU, 2020:307

 

Masteroppgaver
Tittel Forfatter Referanse

Nedbrytning av veg ved bruk av tømmervogntog med totalvekt opptil 74 tonn

Marit Helene Uppstrøm Kværnmo NMBU 2021

Frost protection of roads The use of crushed rock aggregate in a frost protection layer

Siri Stolpestad NTNU 2020

Evaluering av ulike modeller for konstruksjon av masterkurver for dynamisk E-modul til asfaltmaterialer.pdf

Pål Wathne NTNU 2020
Mechanical characterization of quarry fines for road frost protection layers.pdf Jonas Økern NTNU 2020

Plate load testing - Effects of in situ conditions, test procedure and calculation method.pdf

Herbjörg Andresdottir NTNU 2019

Calibration and development of a numerical method for frost protection.pdf

Iris Kristin Koa NTNU 2019

Presse

Veier 24: Vegvesenet skal lage digitalt verktøy for dimensjonering av vei (7. juni 2019)