Størst andel av reisene er handle-, service-, følge- og omsorgsreiser.

Generelt om reiseformål

Daglige reiser

Lange reiser