Her presenteres en del utvalgte variabler for de ni største byområdene i Norge.

Tabellen nedenfor viser hvilke kommuner som inngår i de aktuelle byområdene. I tillegg presenteres egne resultater for Oslo kommune, Bergen kommune og Trondheim kommune.

Kilde: Christiansen, Petter (2015), TØI Arbeidsdokument 50784. Oslo: Transportøkonomisk institutt.

Kommuner som inngår i byområdene

Byområde

Kommuner som inngår i byområdet

Oslo/Akershus

Oslo, Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård, Bærum, Asker, Aurskog-Høland, Sørum, Fet, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Skedsmo, Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal

Bergensområdet

Bergen, Samnanger, Os, Sund, Fjell, Askøy, Vaksdal, Osterøy, Meland, Øygarden, Radøy, Lindås

Nord-Jæren

Sandnes, Stavanger, Sola, Randaberg

Trondheimsområdet

Trondheim, Rissa, Orkdal, Midtre Gauldal, Melhus, Skaun, Klæbu, Malvik, Stjørdal, Leksvik

Buskerudbyen

Drammen, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Kongsberg

Kristiansandsregionen

Kristiansand, Vennesla, Songdalen, Søgne, Lillesand, Birkenes, Iveland

Nedre Glomma

Sarpsborg, Fredrikstad

Grenland

Skien, Porsgrunn, Siljan, Bamble

Tromsø

Tromsø

Andelen daglige reiser som bilfører er høyest i Grenlandsområdet, 63 prosent.