Her presenteres en del utvalgte variabler for de ni største byområdene i Norge samt egne resultater for Oslo kommune, Bergen kommune og Trondheim kommune.

Kilde: Christiansen, Petter (2015), TØI Arbeidsdokument 50784. Oslo: Transportøkonomisk institutt.

Kommuner som inngår i de aktuelle byområdene
Byområde Kommuner som inngår i byområdet
Oslo/Akershus Oslo, Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård, Bærum, Asker, Aurskog-Høland, Sørum, Fet, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Skedsmo, Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal
Bergensområdet Bergen, Samnanger, Os, Sund, Fjell, Askøy, Vaksdal, Osterøy, Meland, Øygarden, Radøy, Lindås
Nord-Jæren Sandnes, Stavanger, Sola, Randaberg
Trondheimsområdet Trondheim, Rissa, Orkdal, Midtre Gauldal, Melhus, Skaun, Klæbu, Malvik, Stjørdal, Leksvik
Buskerudbyen Drammen, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Kongsberg
Kristiansandsregionen Kristiansand, Vennesla, Songdalen, Søgne, Lillesand, Birkenes, Iveland
Nedre Glomma Sarpsborg, Fredrikstad
Grenland Skien, Porsgrunn, Siljan, Bamble
Tromsø Tromsø

Fordeling på transportmiddel

Tilgang til transport i byområder

Parkeringsforhold

Last ned