Hele 20 prosent av arbeidsreisene starter kl 07.00.

Generelt om arbeidsreiser

Reiselengde

Tidsbruk

Transportmiddelbruk

Last ned