-

Antall andre typer reiser (enn arbeidsreiser) pr dag har endret seg lite siden 1992.