Handlingsprogram er tidligere navn på gjennomføringsplanen, og beskriver hvilke tiltak i NTP Statens vegvesen skal gjennomføre.