Referater fra faste møter mellom Statens vegvesen og bransjen.

Kontaktmøter Nelfo/Integra og Statens vegvesen

Nelfo (landsforening i NHO som representerer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene), Integra (NHOs bransjeforening for automatisering og digitalisering, tilknyttet landsforeningen Nelfo) og Statens vegvesen Drift og vedlikehold har jevnlige møter.

Felles kontaktmøte Drift – EBA, MEF og Statens vegvesen

Entreprenørforeningen – Bygg og anlegg (EBA), Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og Statens vegvesen Drift og vedlikehold har jevnlige møter.

Kontaktgruppe EBA og Statens vegvesen

Entreprenørforeningen – Bygg og anlegg (EBA) og Statens vegvesen har jevnlige møter.

Kontaktgruppe MEF og Statens vegvesen

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og Statens vegvesen har jevnlige møter.

Kontaktgruppe RIF og Statens vegvesen

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og Statens vegvesen har jevnlige møter.

Bransjekontakt og nettverk