Det er avgjørende at du som bruker er kjent med hvordan systemet for Statens vegvesens håndbokserie er bygd opp før du tar håndbøkene i bruk. Mer om dette finner du under Om håndbøkene

Se også logg over siste endringer