Vegnormal N401 Bruforvaltning fylkesveg er fastsatt med hjemmel i bruforskrift for fylkesveg og stiller krav til forvaltning av bruer, ferjekaier og andre

Hensikten med denne vegnormalen er å ivareta samfunnets krav til en god og enhetlig standard for bærende konstruksjoner på fylkesvegnettet med hensyn til sikkerhet og funksjonalitet.

Se Vegnormalen N401 Bruforvaltning fylkesveg