Bilde referansesystemet NVDBE6 i kryss ved Sandstuveien sør for Ryenkrysset i Oslo. Foto: Knut Opeide, Grafisk utforming: Sissel Gro Norland

Referansesystemet danner grunnlaget for alle registreringer i NVDB. Referansesystemet består av:

  • Basisnettet, et nettverk av noder og lenker som alle objekter er stedfestet på.
  • Geometri for senterlinjer som viser vegens plassering i terrenget.
  • Vegsystemreferanse som beskriver vegmyndighet, vegens nummer og hvilke deler av vegnettet som hører til den aktuelle vegen.

I forbindelse med regionreformen ble referansesystemet i NVDB endret 7. november 2019. Det er gjort store endringer på oppslags- og rapporteringsnøkkelen. Ny referanse er bygd opp på en ny måte, og kalles for Vegsystemreferanse.

Se faktaarket for beskrivelse av vegsystemreferansen, og forholdet mellom den gamle vegreferansen og den nye vegsystemreferansen.

Håndbok V830 Nasjonalt vegreferansesystem beskriver referansesystemet i NVDB i detalj. Her finner du alle håndbøkene fra Statens vegvesen.

Kontaktinformasjon

Alle henvendelser kan sendes gjennom vårt kontaktskjema, eller via e-post til nvdb@vegvesen.no.