Lademulighetene skulle være etablert innen 1. januar 2018, men Statens vegvesen utsatte fristen til 1. juli 2018 i vedtak av 6. desember 2017. Samtidig ble visse typer parkeringsområder fritatt fra krav om ladeplasser frem til 1. januar 2020, se vedtak av 6. desember 2017 (PDF).

Ytterligere utsettelse og unntak

Vegdirektoratet har nå truffet vedtak om ytterligere utsettelse for visse grupper og vedtak om utvidelse av tidligere unntak, se vedtak av 13. juli 2018 (PDF).

Utsettelsen gjelder for de virksomhetene som var i gang med etableringsprosessen før 1. mars 2018, men er blitt forsinket av forhold de ikke selv har kunnet kontrollere, og gjelder frem til 1. januar 2019. Utvidelsen er knyttet til nivået på investeringskostnader sett opp mot inntjeningsmuligheter. Utvidelsen må sees i sammenheng med utviklingen innenfor ladeområdet, både hva gjelder tilbud og etterspørsel, og gjelder frem til 1. januar 2020.

Vedtakene inneholder orientering om forskriftens krav, nærmere begrunnelse for endringene og saksbehandling. Vedtaket av 6. desember inneholder i tillegg informasjon som er nyttig for valg av ladeutstyr.