Fra 1. januar 2017 må elbiler betale for parkering på kommunale vilkårsparkeringsplasser. Dette gjelder i kommuner der det ikke er innført betalingsfritak.

Et kommunalt betalingsfritak for elbiler kan gjelde i hele eller deler av kommunen, men bare på kommunale vilkårsparkeringsplasser. Tilsvarende unntak kan gjøres for hydrogendrevet kjøretøy.

Er bilfører i tvil om en kommune har innført betalingsfritak kan kommunen kontaktes. Der hvor kommunen har innført fritak, vil manglende betaling ikke bli håndhevet. Kommunen må sette opp skilt om eventuelt betalingsfritak, men dette kan nødvendigvis ta noe tid.

Skilting av betalingsfritak

Betalingsfritaket kan fremgå av informasjonsskiltet eller av skiltet ved innkjøring til parkeringsområdet. På offentlig ferdselsåre er det ofte ikke informasjonsskilt, opplysninger om betalingsfritak kan da gis på billettautomaten.

I overgangsperioden kan opplysninger om betalingsfritaket gis som en del av den midlertidige overgangsinformasjonen, eller på billettautomaten. Hvis kommunen ønsker å gi mer informasjon, kan kommunen gi dette på sine hjemmesider.

Det er ikke tilstrekkelig at betalingsfritak skiltes ved kommunegrensen, slik som piggdekkforbud. Begrunnelsen for dette er at informasjonen da vil bli feil, siden fritaket ikke gjelder private parkeringsplasser. Detaljert informasjon om hvor fritaket gjelder vil bilfører ikke ha mulighet for å lese, siden skiltet passeres i fart. Her kommer også inn at kommunale vilkårsparkeringsplasser kan skiltes både med skilt vist i skiltforskriften og skilt vist i parkeringsforskriften