Arbeid på/ved veg representerer økt fare for arbeidere og trafikanter. Derfor er det viktig at arbeidsvarsling utføres korrekt og i henhold til godkjent arbeidsvarslingsplan.

Det er håndbok N301 «Arbeid på og ved veg» som gir bestemmelser og retningslinjer for hvordan arbeid på/ved veg skal varsles og sikres på. Dette gjelder alle offentlige veger i Norge, herunder kommunale.

Søknad om arbeidsvarsling på riks- eller fylkesveg

Dersom henvendelsen er av mer generell karakter kan man kontakte den regionale kontaktpersonen (se nederst på siden).

Alle søknader om arbeidsvarsling til Statens vegvesen skal inneholde følgende dokumentasjon

  • arbeidsbeskrivelse
  • risikovurdering
  • arbeidsvarslingsplan

Søknader som er mangelfulle returneres. Dette inkluderer også søknader som ikke er godt nok utarbeidet. Et typisk eksempel på dette er manglende forståelse av risiko og/eller samsvar mellom risikoen som er vist og de tiltakene (varsling og sikring) som det søkes om å benytte.

Last ned mal for søknad om arbeidsvarsling (Excel)

Risikovurdering

Vi ser en del tilfeller av mangelfulle risikovurderinger, både ved innsendelse av søknader og ved kontroll av arbeidsvarsling ute på vegen. Mangelfull utarbeidelse og oppfølging av risikovurderinger kan føre til alvorlige hendelser.

Det tilbys spesialtilpassede dagskurs for risikovurdering i forbindelse med arbeidsvarsling. Dette er et samarbeid mellom Statens vegvesen og Safetec Nordic AS. Se mer informasjon om kurset, samt oversikt over steder, datoer, kostnader og påmelding.

Kontaktperson for dette kurset er Øystein Skogvang hos Safetec, e-post oystein.skogvang@safetec.no

Søknadsadresser arbeidsvarsling

Region nord: Firmapost-nord@vegvesen.no  

Trøndelag: arbeidsvarslingtr@vegvesen.no

Møre- og Romsdal: arbeidsvarslingmr@vegvesen.no  

Sogn og Fjordane: arbeidsvarslingsf@vegvesen.no    

Hordaland:  
Bergensområdet: bergen.arbeidsvarsling@vegvesen.no
Voss og Hardanger: voss-arbeidsvarsling@vegvesen.no  
Nordhordaland: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no

Rogaland: 

S-Rogaland: ArbeidsvarslingSRogaland@vegvesen.no
N-Rogaland: ArbeidsvarslingNRogaland@vegvesen.no

Vest-Agder: arbeidsvarslingvest-agder@vegvesen.no  

Aust-Agder: arbeidsvarslingaustagder@vegvesen.no  

Telemark: arbeidsvarslingtelemark@vegvesen.no  

Vestfold: arbeidsvarslingvestfold@vegvesen.no  

Buskerud: arbeidsvarslingbuskerud@vegvesen.no  

Oppland: arbeidsvarslingoppland@vegvesen.no

Hedmark: ArbeidsvarslingHedmark@vegvesen.no

Oslo: arbeidsvarslingoslo@vegvesen.no

Akershus: ArbeidsvarslingAkershus@vegvesen.no

Østfold: arbeidsvarslingostfold@vegvesen.no

Henvendelser av mer generell karakter

Regionale kontaktpersoner arbeidsvarsling: