Søknad om arbeidsvarsling på riks- eller fylkesveg

Dersom henvendelsen er av mer generell karakter kan man kontakte den regionale kontaktpersonen (se nederst på siden).

Alle søknader om arbeidsvarsling til Statens vegvesen skjer ved bruk av mal for søknad om arbeidsvarsling

Søknader som er mangelfulle returneres. Dette inkluderer også søknader som ikke er godt nok utarbeidet. Et typisk eksempel på dette er manglende forståelse av risiko og/eller samsvar mellom risikoen som er vist og de tiltakene (varsling og sikring) som det søkes om å benytte.

Last ned mal for søknad om arbeidsvarsling (Excel)

Risikovurdering

Statens vegvesen ser en del tilfeller av mangelfulle risikovurderinger, både ved innsendelse av søknader og ved kontroll av arbeidsvarsling ute på vegen. Mangelfull utarbeidelse og oppfølging av risikovurderinger kan føre til alvorlige hendelser.

Det tilbys spesialtilpassede dagskurs for risikovurdering i forbindelse med arbeidsvarsling. Dette er et samarbeid mellom Statens vegvesen og Safetec Nordic AS. Se mer informasjon om kurset, samt oversikt over steder, datoer, kostnader og påmelding.

Søknadsadresser arbeidsvarsling

Region nord: Firmapost-nord@vegvesen.no  

Trøndelag: arbeidsvarslingtr@vegvesen.no

Møre- og Romsdal: arbeidsvarslingmr@vegvesen.no  

Sogn og Fjordane: arbeidsvarslingsf@vegvesen.no    

Hordaland:  
Bergensområdet: bergen.arbeidsvarsling@vegvesen.no
Voss og Hardanger: voss-arbeidsvarsling@vegvesen.no  
Nordhordaland: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no

Rogaland: 

S-Rogaland: ArbeidsvarslingSRogaland@vegvesen.no
N-Rogaland: ArbeidsvarslingNRogaland@vegvesen.no

Vest-Agder: arbeidsvarslingvest-agder@vegvesen.no  

Aust-Agder: arbeidsvarslingaustagder@vegvesen.no  

Telemark: arbeidsvarslingtelemark@vegvesen.no  

Vestfold: arbeidsvarslingvestfold@vegvesen.no  

Buskerud: arbeidsvarslingbuskerud@vegvesen.no  

Oppland: arbeidsvarslingoppland@vegvesen.no

Hedmark: ArbeidsvarslingHedmark@vegvesen.no

Oslo: arbeidsvarslingoslo@vegvesen.no

Akershus: ArbeidsvarslingAkershus@vegvesen.no

Østfold: arbeidsvarslingostfold@vegvesen.no

Henvendelser av mer generell karakter

Regionale kontaktpersoner arbeidsvarsling: