Arbeid på/ved veg representerer økt fare for arbeidere og trafikanter. Derfor er det viktig at arbeidsvarsling utføres korrekt og i henhold til godkjent arbeidsvarslingsplan.

Det er håndbok N301 «Arbeid på og ved veg» som gir bestemmelser og retningslinjer for hvordan arbeid på/ved veg skal varsles og sikres på. Dette gjelder alle offentlige veger i Norge, herunder kommunale.

Søknad om arbeidsvarsling på riks- eller fylkesveg

Dersom henvendelsen er av mer generell karakter kan man kontakte den regionale kontaktpersonen (se nederst på siden).

Alle søknader om arbeidsvarsling til Statens vegvesen skal inneholde følgende dokumentasjon

  • arbeidsbeskrivelse
  • risikovurdering
  • arbeidsvarslingsplan

Søknader som er mangelfulle returneres. Dette inkluderer også søknader som ikke er godt nok utarbeidet. Et typisk eksempel på dette er manglende forståelse av risiko og/eller samsvar mellom risikoen som er vist og de tiltakene (varsling og sikring) som det søkes om å benytte.

Last ned  mal for søknad om arbeidsvarsling (Excel)

Søknadsadresser arbeidsvarsling

Region nord: Firmapost-nord@vegvesen.no  

Nord-Trøndelag: arbeidsvarslingnt@vegvesen.no

Sør-Trøndelag: arbeidsvarslingst@vegvesen.no / Gravemelding.no

Møre- og Romsdal: arbeidsvarslingmr@vegvesen.no  

Sogn og Fjordane: arbeidsvarslingsf@vegvesen.no    

Hordaland:  
Bergensområdet: bergen.arbeidsvarsling@vegvesen.no
Voss og Hardanger: voss-arbeidsvarsling@vegvesen.no  
Nordhordaland: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no

Rogaland: 

S-Rogaland: ArbeidsvarslingSRogaland@vegvesen.no
N-Rogaland: ArbeidsvarslingNRogaland@vegvesen.no

Vest-Agder: arbeidsvarslingvest-agder@vegvesen.no  

Aust-Agder: arbeidsvarslingaustagder@vegvesen.no  

Telemark: arbeidsvarslingtelemark@vegvesen.no  

Vestfold: arbeidsvarslingvestfold@vegvesen.no  

Buskerud: arbeidsvarslingbuskerud@vegvesen.no  

Oppland: arbeidsvarslingoppland@vegvesen.no

Hedmark: ArbeidsvarslingHedmark@vegvesen.no

Oslo:
Søknadsskjema for arbeidstillatelse    
Søknadsskjema for gravetillatelse

Akershus: ArbeidsvarslingAkershus@vegvesen.no

Østfold: arbeidsvarslingostfold@vegvesen.no

Henvendelser av mer generell karakter

Regionale kontaktpersoner arbeidsvarsling: