Søknad om arbeidsvarsling på riks- eller fylkesveg

Alle søknader om arbeidsvarsling til Statens vegvesen skjer ved bruk av mal for søknad om arbeidsvarsling

Søknader som er mangelfulle returneres. Dette inkluderer også søknader som ikke er godt nok utarbeidet. Et typisk eksempel på dette er manglende forståelse av risiko og/eller samsvar mellom risikoen som er vist og de tiltakene (varsling og sikring) som det søkes om å benytte.

Mal for søknad om arbeidsvarsling (Excel)

Risikovurdering

Statens vegvesen ser en del tilfeller av mangelfulle risikovurderinger, både ved innsendelse av søknader og ved kontroll av arbeidsvarsling ute på vegen. Mangelfull utarbeidelse og oppfølging av risikovurderinger kan føre til alvorlige hendelser.

Det tilbys spesialtilpassede dagskurs for risikovurdering i forbindelse med arbeidsvarsling. Dette er et samarbeid mellom Statens vegvesen og Safetec Nordic AS. Informasjon om kurset, samt oversikt over steder, datoer, kostnader og påmelding.

Søknadsadresser arbeidsvarsling

Troms og Finnmark: arbeidsvarslingtromsfinnmark@vegvesen.no

Nordlandarbeidsvarslingnordland@vegvesen.no

Trøndelag: arbeidsvarslingtr@vegvesen.no

Møre- og Romsdal: arbeidsvarslingmr@vegvesen.no  

Vestland:
arbeidsvarslingsf@vegvesen.no
bergen.arbeidsvarsling@vegvesen.no
voss-arbeidsvarsling@vegvesen.no  
nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no

Rogaland
ArbeidsvarslingSRogaland@vegvesen.no
ArbeidsvarslingNRogaland@vegvesen.no 

Agder:
arbeidsvarslingvest-agder@vegvesen.no  
arbeidsvarslingaustagder@vegvesen.no  

Vestfold og Telemark:
arbeidsvarslingvestfold@vegvesen.no
arbeidsvarslingtelemark@vegvesen.no

Viken:
arbeidsvarslingbuskerud@vegvesen.no  
arbeidsvarslingostfold@vegvesen.no
ArbeidsvarslingAkershus@vegvesen.no

Innlandet: arbeidsvarslinginnlandet@vegvesen.no

Oslo: arbeidsvarslingoslo@vegvesen.no