Dette følger av ledningsforskriften og veglova §§ 32 og 57.

Søknadsplikten dekker Vegvesenets eiendomsområde og alltid området innenfor 3 meter fra vegkant, uavhengig av hvem som er grunneier.

I tillegg til å søke om gravetillatelse må du sørge for å ha godkjent arbeidsvarslingsplan.