Her er noen stikkord om hva det må søkes om:

  • Å fjerne masser (grave, hogge tre, sprenge og liknende)
  • Legge i fra seg masser (tømmer, stein, container, stillas, byggemateriell)
  • Etablere ledningsanlegg av alle slag (telefon, strøm, fiber, løpestreng, vann- og avløpsledning)

Dette følger av Vegloven §§ 32 og 57, som gjelder over, under eller langs offentlig veg.

Søknadsplikten dekker også området innenfor 3 meter fra vegkant, uavhengig av hvem som er grunneier. 

I tillegg til å søke om gravetillatelse må du sørge for å ha godkjent arbeidsvarslingsplan.