Nedenfor finner du selve retningslinjedokumentet – R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger, gjeldende fra 2012. Her ligger også den forutgående versjonen, håndbok 111 Drift og vedlikehold, med tilhørende temahefte.