Med tunge førerkortklasser mener vi lastebil (C, CE, C1, C1E), buss (D, DE) og minibuss (D1, D1E).

Sjekk hvordan du fornyer førerkortet. Du vil motta et varsel tre måneder før førerkortklassen utløper.

Ved fornyelse av tunge klasser må du levere helseattest og eventuelt synsattest. Helseattesten kan ikke være eldre enn tre måneder når den leveres til oss. Nytt førerkort utstedes med gyldighet ut ifra helseattestens utstedelsesdato.

Utløpsdatoen for førerkortklassene finner du i kolonne 11 på baksiden av førerkortet.

Utløpte tunge førerkortklasser

Dersom du har tunge førerkortklasser og har bestått oppkjøring enten ved ervervstidspunktet eller senere, kan du fornye på Din side eller ved oppmøte på en trafikkstasjon. Skal du fornye førerkortet på en trafikkstasjon, må du bestille time på forhånd. Vær klar over at du etter utløpsdato og fram til du har fornyet førerkortet, ikke har førerrett i de tunge klassene som har utløpt.

Krav om oppkjøring for noen klasser

Har du fått klasse C1(E) uten å bestå oppkjøring (opprinnelig stempelrettighet), og heller ikke senere har bestått en prøve i forbindelse med fornyelse eller tilbakelevering av klassen, eller ved erverv av en likestilt eller mer omfattende klasse, må du bestå oppkjøring i tillegg til fremleggelse av ny helseattest når det har gått mer enn fem år siden utløpsdato.

Fornyelse av klasse C1(E), som opprinnelig var stempelrettighet, gjelder bare hvis du fornyet med helseattest til klasse C1(E) innen 1. januar 2002. Hvis du ikke gjorde det, mistet du rettigheten og må utvide til klasse C1 og C1E ved å gjennomføre obligatorisk opplæring og bestå prøver dersom du ønsker klassene.

For personer som har fått klasse C1E uten å bestå oppkjøring (opprinnelig stempelrettighet), og senere utvidet til D1, og fått påført D1E på grunnlag av C1E, gjelder følgende: Klasse C1 fornyes uten ny oppkjøring fordi innehaver har bestått prøve på likestilt klasse D1, men må bestå oppkjøring på enten klasse C1E eller D1E før fornyelse av disse klassene, når det har gått mer enn fem år siden utløpsdato.

Vær klar over at du etter utløpsdato og frem til du har fornyet førerkortet, ikke har førerrett i de tunge klassene som har utløpt.

Gyldighet

Tunge førerkortklasser har vanligvis fem års gyldighetsperiode når klassen er tatt eller fornyet etter 10. september 2008. Har du fylt 70 år, er gyldighetstiden ett år om gangen. Har du fylt 66 år, settes gyldighetstiden til dagen før du fyller 71 år. Førerkortet kan også ha begrenset gyldighetstid på grunn av helse, eller fordi du ikke har gjennomført all obligatorisk opplæring før utstedelse av førerkortet.