Du må vanligvis fornye førerkort for tunge klasser hvert femte år. Hvis du har fylt 66 år, og i noen andre tilfeller, må du fornye førerkortet oftere.

Med tunge førerkortklasser mener vi lastebil (C, CE, C1, C1E), buss (D, DE) og minibuss (D1, D1E). Du vil motta et varsel tre måneder før førerkortklassen utløper.

Du må levere helseattest

Du må levere gyldig helseattest før du kan fornye førerkort for tunge klasser. Du får attesten fra legen din. I noen tilfeller må du også levere synsattest fra en optiker eller øyelege. Dette avklarer du med legen din.

Send helseattesten til din lokale trafikkstasjon

Vi må ha originalversjon av attesten din. Den kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Spør fastlegen din om han/hun kan sende helseattesten digitalt til Statens vegvesen. Attesten vil da bli registrert hos oss straks legen har oversendt den.

Hvis legen ikke har denne muligheten, kan du sende helseattesten i posten til din lokale trafikkstasjon.

Du kan også selv levere den på en trafikkstasjon. Bestill time for å levere helseattesten selv, så slipper du å vente.

Så snart vi har registrert helseattesten, mottar du en SMS fra oss om dette.

Du kan fornye førerkortet ditt når vi har registrert helseattesten din

Det kan ta opptil en uke fra vi mottar attesten, til vi har registrert den. Når vi har registrert attesten

Gyldigheten på det nye førerkortet blir satt ut fra den datoen attesten ble utstedt.

Har du nylig tatt glattkjøring (sikkerhetskurs på bane)?

Har du tatt glattkjøring etter at du fikk førerkort for klasse C, D eller CE? Du kan fornye førerkortet ditt så snart trafikkskolen/kursarrangøren har gitt oss beskjed om at du har tatt kurset.

Utløpte tunge førerkortklasser

Har du tunge klasser som har utløpt, har du ikke førerrett i disse klassene, før du har fornyet førerkortet.

Hvis du besto oppkjøring da du fikk førerkort for tunge klasser eller senere, kan du fornye førerkortet på Din side.

Fornye førerkortet (logg inn)

Du kan også fornye førerkortet på en trafikkstasjon. Bestill time for å fornye eller bytte inn førerkortet på en trafikkstasjon, så slipper du å vente.

Krav om oppkjøring for noen klasser

Det var tidligere mulig å få klasse C1 og C1E uten å kjøre opp (som stempelrettighet). Hvis du fikk klasse C1 og eventuelt C1E slik, må du både bestå oppkjøring og levere ny helseattest hvis det har gått mer enn fem år siden utløpsdatoen.

Du trenger likevel ikke kjøre opp hvis du har bestått en prøve i forbindelse med at du

  • fornyet klassen
  • fikk tilbake klassen etter inndragning
  • utvidet førerkortet med en likestilt eller mer omfattende klasse

Hvis du fikk klasse C1 og eventuelt C1E uten å kjøre opp

Fikk du klasse C1 og eventuelt C1E uten å kjøre opp (som stempelrettighet), måtte du fornye klassen med helseattest innen 1. januar 2002. Hvis du ikke gjorde det, mistet du rettigheten. For å få klasse C1 og eventuelt C1E må du utvide til klassen ved å gjennomføre obligatorisk opplæring og bestå prøver.

Hvis du har utvidet klasse C1 til D1

Hvis du har utvidet klasse C1 til klasse D1, besto du oppkjøringen da du fikk klasse D1. Klasse D1 er likestilt med klasse C1, og du trenger derfor ikke kjøre opp for å fornye klasse C1. Det gjelder selv om du opprinnelig fikk klasse C1 uten å kjøre opp.  

Hvis du fikk klasse D1E på grunnlag av C1E uten oppkjøring

Hvis det har gått mer enn fem år siden klasse C1E og D1E utløp, må du bestå oppkjøring i én av klassene før du kan fornye dem.

Gyldighet

Hvis du tok eller fornyet en tung førerkortklasse etter 10. september 2008, er den vanligvis gyldig i fem år.

Unntak der førerkortet har kortere gyldighet

  • Har du fylt 70 år, er førerkortklassen gyldig i ett år om gangen.
  • Har du fylt 66 år, er førerkortklassen gyldig til dagen før du fyller 71 år.
  • Førerkortet kan ha kortere gyldighet på grunn av helsen din.
  • Førerkortet har kortere gyldighet hvis du ikke har tatt glattkjøring.