Ved store endringer på kjøretøyet må det fremlegges dokumentasjon fra produsenten, importør av kjøretøyet eller godkjent teknisk instans. Det vil si at hvis det eksempelvis bygges bar, bord eller delevegger må dette godkjennes av en trafikkstasjon.

Takrigg (krone/takgrind)

Av trafikksikkerhetshensyn er lovverket på dette området veldig strengt. Vær derfor oppmerksom på at det å få godkjent nye tak-konstruksjoner på busser i Norge er veldig vanskelig.

For at en krone skal bli godkjent, er det lovbestemt at man må vise dokumentasjon fra et kompetent, uavhengig laboratorium eller fra fabrikanten av kjøretøyet. Slike laboratorier finnes per i dag ikke i Norge. Det beste er derfor å ta kontakt med fabrikanten av kjøretøyet, men å få tak i denne dokumentasjonen kan være veldig vanskelig. Verkstedet som bygger takrigget må også dokumentere all bygging og montering. For å få alt godkjent, må dere vise frem denne dokumentasjonen sammen med det fra laboratoriet eller fabrikanten, på en trafikkstasjon.

Selv om en buss har blitt godkjent med krone tidligere, er det ikke sikkert den blir godkjent på nytt. På kroner som allerede er godkjent hender det av og til at konstruksjonen er svekket. Kronen er ofte laget av tre, og treverket trekker til seg vann og begynner å svelle og råtne. Dersom det har skjedd, får bussen en mangel som dere må utbedre. Må dere skifte ut kronen helt, må den godkjennes på samme måte som nevnt ovenfor (fra et laboratorium eller fabrikanten).

Husk at eventuell last som festes til takrigg må festes forsvarlig og ikke være tyngre enn det takriggen er godkjent for.

Skal dere trekke henger?

Bruk tilhengerkalkulatoren til å regne ut hvor mye dere har lov til å trekke.

Montering av tilhengerfeste

Kjøretøyfabrikanten fastsetter hvilken maksimal tilhengervekt kjøretøyet kan godkjennes for. Tilhengerfestet skal ha varig merking som angir fabrikat og største tillatte tilhengervekt.

Personbil og varebil som får montert tilhengerfeste som er beregnet til biltypen, trenger ikke vises på en trafikkstasjon.

Om dere ønsker å montere tilhengerfeste på kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg, for eksempel russebuss, skal dette godkjennes av en trafikkstasjon. Det kan være det må gjøres forsterkninger eller modifiseringer i rammekonstruksjonen på kjøretøyet før tilhengerfestet kan monteres. Påbygger må dokumentere at montering av tilhengerfeste er gjort etter retningslinjer fra fabrikant.

Pass på vekten

Vognkortet viser hva som er kjøretøyets tillatte totalvekt. Dette er det meste en bil får lov til å veie når den står på vekta. Bilen skal da veies med alle personer og alt dere har tenkt å ta med. Vær oppmerksom på at det dere utstyrer bilen med kan gjøre at kjøretøyet blir så tungt at dere ikke får med alle passasjerer dere vil ha med.

Sikring av last

Under kjøring er det viktig at lasten dere har med er godt sikret slik at den ikke forskyver seg eller faller av. Alle løse gjenstander innvendig kan utgjøre en potensiell fare. Har du tenkt på at en løs kasse (for eksempel en høyttaler eller subkasse) på 20 kg utøver en kraft på 1250 kg ved en bråstopp i 50 km/t? Les mer om sikring av last her