For kjøretøy som skal registreres av forhandlere i Autoreg må kjøretøyet enten være typegodkjent og det må være sendt inn en tilhørende elektronisk COC/samsvarssertifikat eller kjøretøyet må være enkeltgodkjent ved en trafikkstasjon.

Forhandler trenger ikke å forholde seg til blankett nr. NA-0221 - ”Melding til avgiftsberegning og registrering” når kjøretøyet registreres i Autoreg.
 

Ønsker du tilgang til Autoreg?