Import av kjøretøy er et samspill mellom deg som importør, Statens vegvesen, Skatteetaten og Tollvesenet. Statens vegvesen har ansvaret for godkjenning og registrering av kjøretøy i Norge. Tollvesenet har ansvaret for innkreving av toll av kjøretøyet. Skatteetaten har ansvaret for innkreving av avgifter knyttet til kjøretøyet.  

For spørsmål knyttet til toll må du kontakte tollvesenet. For spørsmål knyttet til avgifter må du ta kontakt med Skatteetaten. For spørsmål knyttet til godkjenning og registrering, kontakter du Statens vegvesen.

Husk gyldig forsikring

Husk at kjøretøyet til enhver tid må ha gyldig forsikring for at du kan bruke det i Norge. Det er straffbart å bruke kjøretøy uten gyldig forsikring.

Slik importerer du, trinn for trinn:

  1. Før innførsel til Norge 
  2. Ved ankomst norsk grense 
  3. Kjøp dagsprøvekjennemerker (dagsprøveskilt) hos Statens vegvesen
  4. Fortoll og betal merverdiavgift hos Tollvesenet 
  5. Godkjenn kjøretøyet 
  6. Betal engangsavgiften 
  7. Registrer kjøretøyet