Du kan som hovedregel bare få utsatt fristen for godkjent EU-kontroll ved alvorlig sykdom med legeerklæring.

Fristen for EU-kontroll er endelig og vi gir som hovedregel ikke utsettelse. Det er opp til deg hvor tidlig du ønsker å gjennomføre EU-kontrollen, så lenge den er godkjent innen fristen. Er du derimot alvorlig syk og kan dokumentere det med en legeerklæring, kan du søke om utsettelse. 

Når kan du ikke søke om utsettelse? 

Du får for eksempel ikke utsettelse av EU-kontroll på grunn av

  • ventetid på time hos verksted
  • ventetid på deler til reparasjon
  • utenlandsopphold
  • økonomi
  • sesongkjøretøy som står på vinterlagring (veteranbiler, bobiler)

Les mer om hva du kan gjøre hvis du ikke kan få utsatt fristen

Slik søker du om utsettelse 

Hvis du bruker en pc

  1. Gå til kontakt oss- siden vår og fyll ut personlig informasjon i skjemaet. 
  2. Last ned søknadsskjemaet for utsettelse.  
  3. Fyll ut søknadsskjemaet og lagre det på pc-en din.
  4. Last opp søknaden og en legeerklæring som dokumenterer alvorlig sykdom. 

Det kan ta inntil fire uker å behandle en søknad om utsettelse. Svar på søknaden sender vi til din digitale postkasse.

Hvis du ikke bruker en pc 

Fyll ut søknadsskjemaet (PDF) og send det sammen med dokumentasjon til

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer 

Sist oppdatert: