Kjøretøyforskriftens § 1-9, Bevaringsverdige kjøretøy, regulerer kravene som gjelder for enkeltgodkjenning av kjøretøyet.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder for:

  • Kjøretøy som tidligere ikke har vært registrert i Norge,
  • kjøretøy som er ordinært registrert i Norge, og som ønskes tilbakebygd til original utførelse,
  • kjøretøy som er registrert på unntaksbestemmelsene for bevaringsverdig motorvogn, men som etter gjeldende bestemmelser kunne vært ordinært registrert,
  • kjøretøy som tidligere har vært registrert på Forsvaret.

Kravveilederen vil liste opp de kravområder som gjelder, og alle alternative rettsakter/krav til hvert kravområde. Dette kan være referanser til Bilforskriften (Forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil), Kjøretøyforskriften, direktiv og forordninger fra EU, eller regulativ fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (ECE).