Kjøretøyet kan være nytt eller brukt. Tidligere godkjenningen kan være gitt på grunnlag av nasjonale krav i eksportlandet.

Kravveilederen vil liste opp de kravområder som gjelder, og alle alternative rettsakter/krav til hvert kravområde. Dette kan være referanser til Bilforskriften (Forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil), Kjøretøyforskriften, direktiv og forordninger fra EU, eller regulativ fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (ECE).

Kjøretøy som tidligere har vært registrert, eller tatt i bruk uten registreringsplikt i annet land skal tilfredsstille de krav som i Norge gjaldt på det tidspunkt kjøretøyet ble registrert eller tatt i bruk i annet land. For kjøretøy godkjent i EU/EØS vil det normalt være nok å fremvise tidligere vognkort.

Nytt kjøretøy 

For nytt kjøretøy skal kravene i Forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil dokumenteres.

Brukt eller tatt i bruk

For brukt kjøretøy 1. gangs registrert, eller tatt i bruk i tidsrommet 01.01.1995 -15.09.2012 skal kravene i Kjøretøyforskriften dokumenteres.

For brukt kjøretøy 1. gangs registrert, eller tatt i bruk fra 15.09.2012 skal kravene i

Forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil dokumenteres.