Kjøretøyet er nytt eller brukt, og er produsert i henhold til en spesifikk EF-typegodkjenning.

Kjøretøyet må være i original stand, det vil si som levert fra fabrikk.

Kjøretøyet er allerede godkjent slik at ytterligere dokumentasjon og godkjenning ikke kreves, men kjøretøyet må fremstilles ved en trafikkstasjon for innlegging av tekniske data og verifisering av identitet. Disse data er grunnlag for registrering og utstedelse av vognkort. Er kjøretøyet nytt skal det medfølge en samsvarserklæring, CoC, fra kjøretøyfabrikanten. Denne må fremlegges i forbindelse med fremstilling av kjøretøyet.

Kravveilederen vil ikke liste kravområder med tilhørende rettsakter/krav.