Kjøretøyet er i sin helhet oppbygd i Norge. Godkjenningsordningen omfatter også kjøretøy der byggeprosessen er påbegynt i utlandet men sluttføres i Norge.

Kravveilederen vil liste opp de kravområder som gjelder, og alle alternative rettsakter/krav til hvert kravområde. Kravene som gjelder fremkommer i Forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil (Bilforskriften).