Kjøretøyet er nytt eller brukt, og er produsert i henhold til en spesifikk EF-typegodkjenning, men er ombygget/påbygget i forhold til denne.

Kjøretøyet vil ved fremstilling hos Statens vegvesen kunne bli enkeltgodkjent ved at tekniske data fra EF-typegodkjenningen verifiseres og eventuelt korrigeres. Kjøretøyet er i sin grunnkonstruksjon EF-typegodkjent, men de kravområder som er berørt av ombyggingen/oppbyggingen må dokumentere på nytt ved fremstilling av kjøretøyet ved en trafikkstasjon.

Kravveilederen vil liste opp de kravområder som gjelder, og alle alternative rettsakter/krav til hvert kravområde. Dette kan være referanser til Bilforskriften (Forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil), Kjøretøyforskriften, direktiv og forordninger fra EU, eller regulativ fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (ECE).