I Norge er det Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som har ansvaret for forskriften. Vi anbefaler at du oppsøker deres sider for mer informasjon om forskriften og om transport av farlig gods. 

Statens vegvesens ADR-godkjenning

Statens vegvesen har ansvar for å ADR-godkjenne og kontrollere kjøretøy som transporterer farlig gods.

Flere av våre trafikkstasjoner kan foreta førstegangsgodkjenning og årlig kontroll av kjøretøy som skal frakte farlig gods.

Du kan bestille en kjøretøykontroll på nett.

Trafikkstasjoner som ufører ADR-godkjenning:

 • Hafslund trafikkstasjon
 • Risløkka trafikkstasjon
 • Elverum trafikkstasjon
 • Tønsberg trafikkstasjon
 • Kristiansand trafikkstasjon
 • Stavanger trafikkstasjon
 • Bergen trafikkstasjon
 • Trondheim trafikkstasjon
 • Mosjøen trafikkstasjon
 • Tromsø trafikkstasjon
 • Alta trafikkstasjon

I tillegg finnes det noen hjelpestasjoner som kan foreta den årlige kontrollen.