I Norge er det Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som har ansvaret for forskriften. Vi anbefaler at du oppsøker deres sider for mer informasjon om forskriften og om transport av farlig gods

Statens vegvesens ADR-godkjenning

Statens vegvesen har ansvar for å ADR-godkjenne og kontrollere kjøretøy som transporterer farlig gods.

Flere av trafikkstasjonene våre kan foreta førstegangsgodkjenning og årlig kontroll av kjøretøy som skal frakte farlig gods.

Du kan bestille kjøretøykontroll på nett.