Utsetter fristen for godkjenning

Om du har frist for fornying av ADR-godkjenning i perioden 1. mars til 1. august 2020, vil godkjenningene være gyldige inntil 30. august 2020. Dette betyr at du må ha ny godkjenning innen 1. september 2020.

Om kompetansebeviset ditt utløper i perioden 1. mars til 1. november 2020, vil dette være gyldig til 30. november 2020.

Vi gjør oppmerksom på at avtalene om utsettelse kun har gyldighet i land som har signert avtalen.

Ta kontrollen om du kan

Det kan bli en opphopning av kjøretøy som skal ha ADR-godkjenning. Vi oppfordrer derfor de som får det til om å foreta ADR-kontrollen så raskt som mulig.

Statens vegvesen har ansvar for å ADR-godkjenne og kontrollere kjøretøy som transporterer farlig gods. Du kan bestille kjøretøykontroll på nett.

Les mer om det midlertidige unntaket for transport av farlig gods hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.