Her finner du veiledninger for bestilling av transporttjenester, og hva du bør tenke på for at gods og sjåfør skal komme trygt fram.

Når du bestiller transport, har du et ansvar for å følge regelverket. Dette gjelder både store, profesjonelle transportkjøpere og mindre lag, grupper eller privatpersoner som for eksempel skal bestille en turbuss. I tillegg kan du som bestiller også være med på å sikre at både sjåfør og gods eller passasjerer kommer trygt fram til avtalt tid.

altinn.no finner du e-guider som enkelt hjelper deg med å finne ut hvilke regler du må forholde deg til og hvordan du kan løse oppdraget best mulig. Det er én guide for bestilling av gods, og én for bestilling av persontransport.

Begge guidene er tilpasset både offentlige og private bestillinger.

Guidene er utarbeidet og utgitt av Treparts bransjeprogram for transport, som er et samarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og myndighetene.