Bestilling av godstransport 

Transportbestiller har en viktig rolle i arbeidet med å legge gode premisser for gjennomføringen av transportoppdrag, slik at både sjåfør og gods kommer trygt fram til avtalt tid. Sjekklistene i veilederen nedenfor er nyttige verktøy i dette arbeidet.

Alle som bestiller godstransport på veg, må ha kjennskap til relevante lover og regler. Veilederen gir en enkel oversikt over kravene både private og offentlige virksomheter må følge. I tillegg gir veilederen noen tips og råd om hva du som oppdragsgiver bør gå gjennom for å kvalitetssikre et transportoppdrag.

Veileder for bestilling av transporttjenester – godstransport (PDF) 

Bestilling av persontransport  

Når du bestiller en turbuss til å transportere passasjerer har du en viktig rolle i arbeidet med å legge gode premisser for gjennomføringen, slik at både passasjerene og sjåføren kommer trygt fram til avtalt tid. Sjekklistene i veilederen nedenfor er nyttige verktøy i dette arbeidet.

Alle som bestiller turbusser på veg, må ha kjennskap til relevante lover og regler. Veilederen gir en enkel oversikt over kravene både private og offentlige virksomheter må følge. I tillegg gir veilederen noen tips og råd om hva du som bestiller og oppdragsgiver bør gå gjennom for å kvalitetssikre oppdraget.

Veileder for bestilling av persontransport med turbuss (PDF)

Om veilederne

Veilederne er utgitt av Treparts bransjeprogram for transport, som er et samarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og myndighetene.