Gyldighetsperioden for en CEMT-tillatelse er 1 år – fra 1. januar til 31. desember hvert år. 

Behov for CEMT-tillatelse?

Norges kvote av CEMT-tillatelser er begrenset. Ikke send inn søknad dersom det ikke vil forekomme transport til noen land utenfor EØS-området. Vennligst les dette skrivet nøye, og vurder om en CEMT-tillatelse er nødvendig for ditt firma.

Rettigheter til godstransport på vei

En CEMT-tillatelse gir rett til å utføre internasjonal godstransport på vei mellom to eller flere land som er tilsluttet International Transport Forum (ITF), tidligere Den europeiske transportministerkonferansen (CEMT). Den gir ikke rett til å utføre transportoppdrag mellom to steder i et annet medlemsland (kabotasje).

Følgende land er i tillegg til EØS-landene medlemmer av CEMT per 1. desember 2013:

 • Albania
 • Armenia
 • Aserbajdsjan
 • Bosnia-Herzegovina
 • Georgia
 • Hviterussland
 • Kroatia
 • Makedonia
 • Moldova
 • Montenegro
 • Russland
 • Serbia
 • Sveits
 • Tyrkia
 • Ukraina

Noen av tillatelsene er ikke gyldige for transport i Hellas, Italia, Russland, Ungarn og Østerrike. Dette vil være merket med stempel på tillatelsesdokumentet. Vær derfor nøye med å føre opp de aktuelle landene transporten forventes å foregå i.

Tillatelsene er inndelt i kategorier etter kjøretøyets tekniske og sikkerhetsmessige stand (per 1.1.2014):

 • EURO IV
 • EURO V
 • EURO VI

Det gjelder en rekke tekniske og sikkerhetsmessige krav til kjøretøyene/trekkvognene og tilhengerne/semitrailerne, avhengig av hvilken klasse de tilhører. Dette skal dokumenteres ved at egne skjemaer følger med tillatelsen i kjøretøyet. Disse skjemaene skal fylles ut av forhandler.

Tildelingskriterier

Følgende tildelingskriterier gjelder for CEMT-tillatelse:

 1. Søkeren må inneha fellesskapsløyve.
 2. Ved et stort antall søkere vil vi måtte velge ut hvem som skal få innvilget søknad om CEMT-tillatelse. Følgende vil ha betydning:
  • Søkerens kjøremønster. Skal tillatelsen kun brukes innenfor EØS-området, er en fellesskapsløyve tilstrekkelig. Dersom det bare skal foregå transport mellom Norge og et annet land, vil det være tilstrekkelig å bruke enkeltturtillatelser til denne transporten. Vær derfor nøye med å angi til hvilke land transporten vil foregå.
  • Om tillatelsen vil utnyttes effektivt i hele gyldighetsperioden.
  • Tidligere bruk av tillatelsen, basert på innsendte sider av kjørebøkene.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse på e-post til transporttillatelser@vegvesen.no.