Alle norske transportører med rett til å drive internasjonal godstransport (dvs. som innehar løyve), kan søke om såkalte CEMT-tillatelser med gyldighet i ett år (gyldighetsperioden løper fra 01.01 til 31.12 hvert år). Innenfor EØS-området er det likevel tilstrekkelig med fellesskapstillatelse. 

Norges kvote er begrenset. Ikke send inn søknad dersom det ikke vil forekomme transport til noen land utenfor EØS-området. Vennligst les dette skrivet nøye, og vurder om en CEMT-tillatelse er nødvendig for ditt firma. Søknadsskjema er vedlagt. 

En CEMT-tillatelse gir rett til å utføre internasjonal godstransport på vei mellom to eller flere land som er tilsluttet International Transport Forum (ITF), tidligere Den europeiske transportministerkonferansen (CEMT). Den gir ikke rett til å utføre transportoppdrag mellom to steder i et annet medlemsland (kabotasje). Følgende land er i tillegg til EØS-landene medlemmer pr 1. desember 2013: 

Albania, Armenia, Aserbajdsjan, Bosnia-Herzegovina, Georgia, Hviterussland, Makedonia, Moldova, Montenegro, Russland, Serbia, Sveits, Tyrkia, Ukraina. 

For norske transportører er to typer CEMT-tillatelser tilgjengelige: Helårstillatelser og tillatelser for flyttetransport. Noen av tillatelsene er ikke gyldige for transport i Hellas, Italia og Østerrike. Dette vil være anmerket med stempel på tillatelsesdokumentet. Vær derfor nøye med å føre opp de aktuelle landene transporten forventes å foregå i. 

Tillatelsene er inndelt i kategorier etter kjøretøyets tekniske og sikkerhetsmessige stand: 

Fra 01.01.2014 er kategoriene EURO III, EURO IV, EURO V og EURO VI. Det gjelder en rekke tekniske og sikkerhetsmessige krav til kjøretøyene/trekkvognene og tilhengerne/semitrailerne, avhengig av hvilken klasse de tilhører. Dette skal dokumenteres ved at egne skjemaer følger med tillatelsen i kjøretøyet. Disse skjemaene skal fylles ut av forhandler. Forhandleren eller Vegdirektoratet har mer informasjon om dette.

 Følgende tildelingskriterier gjelder for CEMT-tillatelse: 

1. Søkeren må inneha nasjonalt løyve for godstransport.

2. Hvis søkeren ikke har fellesskapstillatelse må politiattest i original som ikke er eldre enn 3 måneder og kopi av løyve legges ved søknaden.

3. Ved et stort antall søkere vil vi måtte velge ut hvem som skal få innvilget søknad om CEMT-tillatelse. Følgende vil ha betydning:

  • Søkerens kjøremønster. Skal tillatelsen kun brukes innenfor EØS-området, er en fellesskapstillatelse tilstrekkelig. Dersom det bare skal foregå transport mellom Norge og et annet land, vil det være tilstrekkelig å bruke enkeltturtillatelser til denne transporten. Vær derfor nøye med å angi til hvilke land transporten vil foregå.
  • Om tillatelsen vil utnyttes effektivt i hele gyldighetsperioden.
  • Tidligere bruk av tillatelsen, basert på innsendte sider av kjørebøkene.