Filter:

Kommunedelplan ute på høyring

— Forslag til kommunedelplan med konsekvensutgreiing for rv. 5 Erdal–Naustdal er no ute på høyring, med merknadsfrist 16. september.

Fastsatt planprogram

— Planprogrammet for ny rv. 19 i Moss ble fastsatt av kommunestyret i Moss, onsdag 21. juni.

Krav til vannforsyning i vegtunneler

— Vegdirektoratet har tolket krav til vannforsyning i vegtunneler og sentrale begrep i tunnelsikkehetsforskriftene og annet regelverk.