Vi har forsøkt å gi svar på noen spørsmål om avståelse av eiendom. Vi håper informasjonen kan bidra til at du forstår hva det betyr å avstå grunn til Statens vegvesen og hva du bør være oppmerksom på.  

Vi har vært nødt til å bruke en del uttrykk som ikke er vanlig i dagligtale. Under punktet Ordforklaringer i menyen finner du forklaring på noen av disse.