Bygging av deler av Høviktunnelen, Ramstadsletta bru og nytt kryssområde ved Høvik inngår i entreprisen.

Byggetid:  juni 2022 - 2029/2030.
Arbeidet gjennomføres som totalentreprise. Skanska Norge AS er totalleverandør (står for prosjektering og bygging ) på strekningen. 

Følg  E18 Lysaker-Ramstadsletta på Facebook

Dette skal vi bygge

  • to km ny E18 med 2x3 felt. Det ene feltet i hver retning blir sambruks-/kollektivfelt. Høviktunnelen utgjør det meste av strekningen
  • nytt kryssområde på Høvik med rundkjøring og ramper på/av E18
  • tilpasning av dagens lokalvegsystem
  • vanntett trau ved Ramstadsetta og støttemurer langs E18
  • elektroinstallasjoner, trafikkteknisk utstyr og omlegging av teknisk infrastruktur 
  • Ramstadsletta bru over E18

Er du nabo til prosjektet? Si din mening. 
Delta i undersøkelse her

Arbeid som pågår 

Dronefoto av anleggsområdet på Ramstadsletta august 2022
Dronefoto av anleggsområdet på Ramstadsletta august 2022 Foto: Odin Næss Haga

Riving, trefelling og tilrigging

Siden juni har det pågått  riving av bygninger, trefelling og rigging og sikring av anleggsområdet på Ramstadsletta.

Riving av bygninger Ramstadsletta
Rivingen av bygninger på Ramstadsletta Foto: Lars Ole Andersen

Totalt skal vi rive 35 bygninger på denne strekningen. Det omfatter både bensinstasjon (revet), hotell og bolighus. Rivearbeidet  fullføres i løpet av høsten 2022. 

Riggområdet på Ramstadsletta
Riggområdet på Ramstadsletta Foto: Inger MarieFausa Aasberg

Arbeidene på Ramstadsletta vil  bli trappet gradvis opp ut over høsten. Blant annet vil Skanska få på plass brakkerigg og store anleggsmaskiner som skal brukes til tunneldriving vil etter hvert dukke opp på riggområdet.  

Sikring av grunn og forberedelser til driving av Høviktunnelen

På anleggsområdet på Ramstadsletta pågår det for tiden mange mindre arbeider som sammen skal klargjøre for byggingen av Høviktunnelen som starter på nyåret. 
Påhugget for Høviktunnelen  vil ligge rundt 20 meter under bakkenivå, og det pågår arbeider m ed å grave ned og lage en tett grop fram til påhugget. Arbeidet omfatter også sikring av området med spunting og kalksementstabilisering av grunnen.

Vil du varsles før sprengingarbeider?

I månedsskiftet september/oktober starter Skanska sprengningsarbeider i dagsone på Ramstadsletta. Dette er en del av forberedelsene til senere driving av Høviktunnelen. 
Vil du bli varslet før sprenging? Meld deg på Skanskas SMS-varsling.