Hensikten med entreprisen var å gi plass til at ny E18 kan bygges på det som er/var dagens vegtrasè. Arbeidet på entreprisen ble ferdig i april 2023.

Byggetid: juni 2021 -april 2023.
Utførende entreprenør: Skanska Norge AS.

Følg  E18 Lysaker-Ramstadsletta på Facebook

Anleggsarbeidet omfatter 

  • riving av bygg og konstruksjoner
  • bygging av anleggsveger og riggområder
  • omlegging og utskifting av kabler for vann- og avløpsanlegg
  • forsterking av grunnen med kalksement
  • midlertidige omlegginger av E18
Det forberedende anleggsarbeidet på strekningen Fornebukrysset-Strand er nå ferdig.
Det forberedende anleggsarbeidet på strekningen Fornebukrysset-Strand er nå ferdig. Foto: Kairubi Sofia Gavidia-Ascario