Dette er den største kontrakten på E18 Lysaker-Ramstadsletta og omfatter blant annet to betongtunneler, 12 bruer, Vestre lenke og gang- og sykkelveg

Status for konkurranse om kontrakt

Konkurranse om prosjektering og bygging av entreprise E102 Fornebukrysset- Strand ble lyst ut 28. mars 2022. Dette er den største enkeltkontrakten på E18 Vestkorridoren. 

Seks levarandører meldte innen fristen interesse for å bli prekvalifisert for konkurranse om prosjektering og bygging av entreprisen Fornebukrysset-Strand. Tre av disse ble invitert til å delta i forhandling og gi tilbud. Statens vegvesen beregner å skrive kontrakt med totalleverandør sommeren 2023. 

Dette skal bygges

Entreprisen/kontrakten omfatter blant annet;

  • 2 km ny E18
  • 2,2 km ny hovedsykkelveg
  • ny atkomstveg mellom Strand og Fornebu (Vestre lenke)
  •  50 ulike konstruksjoner, bla. 12 bruer og to betongtunneler (Stabekklokket og Strandlokket)
  • flere støttemurer
  • tre tekniske bygg
Illustrasjon Fornebukrysset–Strand
Illustrasjon av framtidens E18. Bygging av nytt Fornebukryss (nærmest) og Stabekklokket (ca midt i bildet) inngår i entreprise E102 Fornebukrysset–Strand. Illustrasjon: ViaNova