Statens vegvesen vil utføre ulike støysikringstiltak på mange boliger langs den nye traseen mellom Lysaker og Ramstadsletta.

Basert på kartlegging og beregning av framtidig støy, vil Statens vegvesen utføre ulike typer støytiltak på eiendommer langs det som blir den framtidige vegtraseen mellom Lysaker og Ramstadsletta.

Presentasjonen (film) gir deg som er hjemmelshaver ( grunneier, seksjonseier el.) informasjon om prosjektet, støyregelverk, hvordan vi beregner støy, og hva som er aktuelle fasadetiltak og lokale støyskjermer.

Video: Informasjonsmøte om støytiltak E18 Lysaker-Ramstadsletta

Lysaker–Ramstadsletta