I juni vedtok kommunestyret i Molde reguleringsplanen for E39 Bolsønes. Dette var den siste gjenstående reguleringsplanen på strekningen.

-Vi er glade for å se at det er stor vilje lokalt til å legge til rette for utbyggingen av E39 Vik-Molde, sier prosjektleder i Statens vegvesen Harald Inge Johnsen.

Strekningen E39 Vik-Molde er den nordligste delen av E39 Ålesund-Molde, og er delt inn i tre ulike reguleringsplaner.

  • Kryssingen av Romsdalsfjorden:
    Ferdig regulert siden 2016, med noen justeringer i 2017, 2019 og 2021. 
  • Julbøen Molde:
    Vedtatt i Molde kommunestyre i mai 2022.
  • Bolsønes:
    Vedtatt i Molde kommunestyre i juni 2022.
Romsdalsfjorden skal krysses med en 14,5 kilometer lang undersjøisk tunnel fra Vik til Nautneset og en to kilometer lang hengebru fra Nautneset til Julbøen. Illustrasjon: Rambøll

Har foreslått bompengeopplegg

Denne våren har Statens vegvesen foreslått et bompengeopplegg for E39 Vik-Molde. Forslaget var oppe til lokalpolitisk behandling i Molde, Aukra, Vestnes og Ålesund i mai 2022. I Molde, Aukra og Ålesund ble forslaget vedtatt. I Vestnes ble det ikke flertall for forslaget. I juni ble forslaget vedtatt i fylkestinget  

Parallelt har fylkesveg 662 Kjerringsundsambandet også fått nødvendige lokale bompengevedtak.

I gang med ekstern kvalitetssikring

Samtidig er eksterne eksperter godt i gang med å kvalitetssikre kostnadsoverslagene og gjennomføringsplanene for E39 Vik-Molde. Bompengeopplegg blir også kvalitetssikret i samme prosess. Rapporten fra denne kvalitetssikringen sendes til Samferdselsdepartementet, som i samråd med Vegdirektoratet sender saken videre til Stortinget for endelig vedtak.

Med positivt vedtak i Stortinget kan anleggsarbeidet for fjordkryssingen starte i 2023.

Ny eksportveg mellom Breivika og Ørskogfjellet

Statens vegvesen jobber også med planene for de øvrige delstrekningene på E39 Ålesund-Molde.

E39 Ålesund-Digernes
E39 Digernes Ørskogfjellet
E39 Ørskogfjellet Vik

Vegen fra Ålesund (Breivika) til Ørskogfjellet er fellestrekning med E136, og vil være et viktig bidrag til ny eksportveg. 

Etter hvert som planene blir vedtatt, vil disse strekningene gå gjennom samme prosess med ekstern kvalitetssikring, før de går til Stortinget for endelige vedtak om bygging. Siden det er betydelig lengre byggetid for fjordkryssingen enn de øvrige strekningene, er målet at hele strekningen E39 Ålesund-Molde står ferdig samtidig. Forutsatt at planprosessene som pågår fører frem.

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal