Fem kjemper om skilt-leveranse

— Fem leverandørar konkurrerer no om ein større leveranse av skilt, styreskap og køyrefeltsignal til E39 Svegatjørn–Rådal.

God interesse for open dag

— Vi er godt nøgde med påmeldinga til open dag på E39 Svegatjørn-Rådal komande søndag, 30. september, seier Sverre Ottesen.

Gjennomslag med by-smell

— For første gang overførte Statens vegvesen smellen frå eit tunnelgjennomslag på E39 til ein transportkonferanse i Bergen.

Største elektro-avtalen signert

— I dag blei den største elektro-kontrakten i Statens vegvesen inngått i Bergen. Det er ein entreprise på 382 mill. kroner.

Anleggsdrift i Nordåsvatnet

— Det er lagt ut ei siltgardin i Steinsviken, sørvest i Nordåsvatnet, som ein del av arbeidet med ny vasstunnel i området.

Sprenging tilpassa nedbøren

— Ved driving av ein overvasstunnel på E39 Svegatjørn–Rådal har ein måtta tilpassa sprenginga til nedbør via kloakktunnel.

Krystall i tunnelen

— Statens vegvesen sin kontrollingeniør fann ein stor krystall-klump under driving av Råtunnelen på E39 Svegatjørn–Rådal.