Reguleringsplanen for E6 Megården–Mørsvikbotn ble vedtatt av Sørfold kommune november 2016

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

Fagrapporter

Gå videre

Planer