Opprinnelig reguleringsplan fra 2015 ble justert etter offentlig høring. Revidert reguleringsplanen har vært ute på begrenset høring høsten 2016. Det kom inn 6 merknader som vi behandlet, før saken ble oversendt Frogn kommune. Den reviderte reguleringsplanen ble vedtatt i 2. gangs behandling i Frogn kommune i april 2017.

Det er i ettertid kommet en klage på vedtaket. Kommunen behandlet denne i august måned og saken er sendt videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

En fullstendig beskrivelse av tidligere endringer kan lastes ned under fanen "Last ned".