Hammersborgtunnelen planlagt rehabilitert i 2023/2026

I planforslaget for nytt regjeringskvartal, er det forutsatt at det gjøres tiltak på Ring 1 for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet for de nye regjeringsbyggene. I den forbindelse er det planlagt at Hammersborgtunnelen skal senkes, tunnelen skal forlenges mot øst og ramper til Akersgata og brannstasjonen skal stenges.

Prosjektet vil resultere i at traseen helstenges i byggeperioden. Fremdriften til prosjektet avhenger av det nye regjeringskvartalet, og planlagt oppstart av bygge- og rehabiliteringsprosjektet for Hammersborgtunnelen er medio 2023.