Reguleringsplanen ble enstemmig vedtatt av bystyret i Drammen kommune 29.11.2016